Map of the Kisokaido Road

1 Nihonbashi 2 Itabashi 3 Warabi 4 Urawa 5 Distant View of Mt. Fuji at Omiya-shuku 6 The Kamo Shrine at Ageo-shuku 7 Okegawa-shuku 8 Kounosu-Fukiage 9 The Hatcho-tsuzumi Dike at Kumagaya-shuku 10 Fukaya-no-eki 11 Crossing of the Kanna River at Honjo-shuku 12 Shinmachi 13 A Karasu River Scene at Kuragano-shuku 14 Takasaki 15 Itahana 16 Annaka 17 Matsuida 18 Sakamoto 19 Karuizawa 20 Rain at Hiratsukahara of Kutsukake-no-eki