Title: 

The Fifty-Three Stations of the Tokaido

Date: 

1852

Publisher: 

Muraichi.

Format: 

Chuban tateye

Number of Prints: 

56/56

References: 

Memorial Catalogue, Strange (Muraichi Tokaido)

Notes: 

Known as the Jimbutsu (Mankind) Tokaido.

 

 

1 Nihonbashi
1 Nihonbashi

2 Shinagawa
2 Shinagawa

3 Kawasaki
3 Kawasaki

4 Kanagawa
4 Kanagawa

5 Hodogaya
5 Hodogaya

 

 

 

 

 

6 Totsuka
6 Totsuka

7 Fujisawa
7 Fujisawa

8 Hiratsuka
8 Hiratsuka

9 Oiso
9 Oiso

10 Odawara
10 Odawara

 

 

 

 

 

11 Hakone
11 Hakone

12 Mishima
12 Mishima

13 Numazu
13 Numazu

14 Hara
14 Hara

15 Yoshiwara
15 Yoshiwara

 

 

 

 

 

16 Kanbara
16 Kanbara

17 Yui
17 Yui

18 Okitsu
18 Okitsu

19 Ejiri
19 Ejiri

20 Fuchu
20 Fuchu

 

 

 

 

 

21 Mariko
21 Mariko

22 Okabe
22 Okabe

23 Fujieda
23 Fujieda

24 Shimada
24 Shimada

25 Kanaya
25 Kanaya

 

 

 

 

 

26 Nissaka
26 Nissaka

27 Kakegawa
27 Kakegawa

28 Fukuroi
28 Fukuroi

29 Mitsuke
29 Mitsuke

30 Hamamatsu
30 Hamamatsu

 

 

 

 

 

31 Maisaka
31 Maisaka

32 Arai
32 Arai

33 Shirasuka
33 Shirasuka

34 Futagawa
34 Futagawa

35 Yoshida
35 Yoshida

 

 

 

 

 

36 Goyu
36 Goyu

37 Akasaka
37 Akasaka

38 Fujikawa
38 Fujikawa

39 Okazaki
39 Okazaki

40 Chiriu
40 Chiriu

 

 

 

 

 

41 Narumi
41 Narumi

42 Miya
42 Miya

43 Kuwana
43 Kuwana

44 Yokkaichi
44 Yokkaichi

45 Ishiyakushi
45 Ishiyakushi

 

 

 

 

 

46 Shono
46 Shono

47 Kameyama
47 Kameyama

48 Seki
48 Seki

49 Sakanoshita
49 Sakanoshita

50 Tsuchiyama
50 Tsuchiyama

 

 

 

 

 

51 Minakuchi
51 Minakuchi

52 Ishibe
52 Ishibe

53 Kusatsu
53 Kusatsu

54 Otsu
54 Otsu

55 Kyo, Sanjo-ohashi
55 Kyo, Sanjo-ohashi

 

 

 

 

 

56 Kyo, Shijo-suzumi
56 Kyo, Shijo-suzumi