ANDO HIROSHIGE
THE GREAT TOKAIDO


The Fifty-three Stations of the Tokaido Road
Tōkaidō gojūsan tsugi no uchi

Date: 1833-34
Publisher: Takenouchi Magohachi (Hoeidō) and Tsuruya Kiemon (Senkakudō)
Format: Oban yokoye
Number of Prints: 55/55
References: Memorial Catalogue , Strange, Stewart (Chapter 7, Chapter 10), van Vleck (p.31-37), Wikipedia

Slideshow of the images.

Some prints are found in different versions.

X
1 Nihonbashi: Morning Scene (Nihonbashi, asa no kei) Another version

X
2 Shinagawa: Sunrise (Shinagawa, hinode) Another version

X
3 Kawasaki: The Rokugō Ferry (Kawasaki, Rokugō watashibune) Another version

X
4 Kanagawa: View of the Embankment (Kanagawa, dai no kei) Another version

X
5 Hodogaya: Shinmachi Bridge (Hodogaya, Shinmachi-bashi)

X
6 Totsuka: Motomachi Fork (Totsuka, Motomachi betsudō) Another version

X
7 Fujisawa: The Yugyō-ji Temple (Fujisawa, Yugyō-ji)

X
8 Hiratsuka: Nawate Road (Hiratsuka, Nawate michi)

X
9 Ōiso: Tora's Rain (Ōiso, Tora ga ame)

X
10 Odawara: The Sakawa River (Odawara, Sakawagawa) Another version

X
11 Hakone: View of the Lake (Hakone, kosui no zu)

X
12 Mishima: Morning Mist (Mishima, asagiri)

X
13 Numazu: Twilight (Numazu, tasogare zu)

X
14 Hara: Mount Fuji in the Morning (Hara, asa no Fuji)

X
15 Yoshiwara: Mount Fuji on the Left (Yoshiwara, hidari Fuji)

X
16 Kanbara: Night Snow (Kanbara, yoru no yuki) Another version

X
17 Yui: Satta Peak (Yui, Satta mine)

X
18 Okitsu: The Okitsu River (Okitsu, Okitsugawa)

X
19 Ejiri: Distant View of Miho (Ejiri, Miho enbō)

X
20 Fuchū: The Abe River (Fuchū, Abekawa)

X
21 Mariko: Famous Tea Shop (Mariko, meibutsu chamise) Another version

X
22 Okabe: Utsu Mountain (Okabe, Utsu no yama)

X
23 Fujieda: Changing Porters and Horses (Fujieda, jinba tsugitate)

X
24 Shimada: The Suruga Bank of the Ōi River (Shimada, Ōigawa Sungan)

X
25 Kanaya: The Far Bank of the Ōi River (Kanaya, Ōigawa engan)

X
26 Nissaka: Sayo Mountain Pass (Nissaka, Sayo no nakayama)

X
27 Kakegawa: View of Akiba Mountain (Kakegawa, Akiba-san enbō)

X
28 Fukuroi: Tea Stall (Fukuroi, dejaya no zu)

X
29 Mitsuke: Tenryū River View (Mitsuke, Tenryūgawa zu)

X
30 Hamamatsu: Winter Scene (Hamamatsu, fuyugare no zu)

X
31 Maisaka: View of Imagiri (Maisaka, Imagiri shinkei)

X
32 Arai: Ferryboat (Arai, watashibune no zu)

X
33 Shirasuka: View of Shiomizaka (Shirasuka, Shiomizaka zu)

X
34 Futakawa: Monkey Plateau (Futakawa, Sarugababa)

X
35 Yoshida: The Toyokawa River Bridge (Yoshida, Toyokawabashi)

X
36 Goyu: Women Stopping Travellers (Goyu, tabibito tomeru onna)

X
37 Akasaka: Inn with Serving Maids (Akasaka, ryosha shōfu no zu)

X
38 Fujikawa: Scene at Post Outskirts (Fujikawa, bōhana no zu)

X
39 Okazaki: Yahagi Bridge (Okazaki, Yahagi no hashi)

X
40 Chiryū: Early Summer Horse Fair (Chiryū, shuka uma ichi) Another version

X
41 Narumi: Famous Arimatsu Tie-dyed Fabric (Narumi, meibutsu Arimatsu shibori)

X
42 Miya: Festival of the Atsuta Shrine (Miya, Atsuta shinji)

X
43 Kuwana: Shichiri Crossing (Kuwana, Shichiri watashiguchi)

X
44 Yokkaichi: Mie River (Yokkaichi, Miegawa)

X
45 Ishiyakushi: Ishiyakushi Temple (Ishiyakushi, Ishiyakushi-ji)

X
46 Shōno: Driving Rain (Shōno, hakuu)

X
47 Kameyama: Clear Weather after Snow (Kameyama, yukibare)

X
48 Seki: Early Departure of a Daimyō (Seki, honjin hayadachi)

X
49 Sakanoshita: Fudesute Mountain (Sakanoshita, Fudesute mine)

X
50 Tsuchiyama: Spring Rain (Tsuchiyama, haru no ame)

X
51 Minakuchi: Famous Dried Gourd (Minakuchi, meibutsu kanpyō)

X
52 Ishibe: Megawa Village (Ishibe, Megawa no sato)

X
53 Kusatsu: Famous Post House (Kusatsu, Meibutsu tateba)

X
54 Ōtsu: Hashirii Teahouse (Ōtsu, Hashirii chaya) Another version

X
55 Kyoto: The Great Bridge at Sanjō (Keishi, Sanjō ōhashi)